کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
50 مگابایت هاست لینوکس با cpanel -

فضا 50 مگابایت
پهنای باند ماهیانه 1 گیگابایت
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
کنترل پنل محبوب سی پنل
(مناسب سایتهای معمولی دارای بازدید متوسط)

100 مگابایت هاست لینوکس با CPanel -

فضا 100 مگابایت
پهنای باند ماهیانه 1 گیگابایت
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
کنترل پنل محبوب سی پنل
(مناسب سایتهای معمولی دارای بازدید متوسط)

200 مگابایت هاست لینوکس با CPanel -

فضا 200 مگابایت
پهنای باند ماهیانه 2 گیگابایت
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
کنترل پنل محبوب سی پنل
(مناسب سایتهای معمولی دارای بازدید متوسط)

500 مگابایت هاست لینوکس با CPanel -

فضا 500 مگابایت
پهنای باند ماهیانه 5 گیگابایت
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
کنترل پنل محبوب سی پنل
(مناسب سایتهای معمولی دارای بازدید متوسط)

1 گیگابایت هاست لینوکس با CPanel -

فضا 1 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه 10 گیگابایت
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
کنترل پنل محبوب سی پنل
(مناسب سایتهای معمولی دارای بازدید متوسط)

2 گیگابایت هاست لینوکس با CPanel -

فضا 2 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه 20 گیگابایت
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
کنترل پنل محبوب سی پنل
(مناسب سایتهای معمولی دارای بازدید متوسط)

5 گیگابایت هاست لینوکس با CPanel -

فضا 5 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه 50 گیگابایت
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
کنترل پنل محبوب سی پنل
(مناسب سایتهای معمولی دارای بازدید متوسط)

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.206.175.155) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution