پوشه های پیشفرض کانفیگ های پر استفاده در سرور سی پنل

پوشه های سرویس exim در کجا قرار دارند ؟
/etc/exim.conf
/var/log/exim_mainlog
/var/log/exim_rejectlog
/etc/valiases/
/etc/vfilters/
home/username/.forward

پوشه های سرویس mysql در کجا قرار دارند ؟
/root/.my.cnf
/etc/my.cnf
/var/lib/mysql/
پوشه های سرویس apache در کجا قرار دارند ؟
/usr/local/apache/conf/httpd.conf
/usr/local/apache/domlogs/

پوشه های Proftpd در کجا قرار دارند ؟
/etc/proftpd.conf
/var/log/xferlog
/etc/proftpd/
پوشه سرویس SSHD در کجا قرار دارد ؟
/etc/ssh/sshd_config
پوشه های system در کجا قرار دارند ؟
/var/log/messages
/var/log/dmesg  • 121 بازدید
  • بهنام نجاتی
  • 29 فوریه 2016

آخرین دیدگاه های پوشه های پیشفرض کانفیگ های پر استفاده در سرور سی پنل

نظرات بسته
اگر نياز به پشتيباني داريد همين حالا با ما تماس بگيريد . تيم پشتيباني رهجو نت بصورت 24 ساعته در خدمت شماست...