نحوه نصب ffmpeg در centos

برای نصب ماژول ffmpeg در centos به ترتیب زیر عمل نمایید :

yum install autoconf automake gcc gcc-c++ git libtool make nasm pkgconfig zlib-devel
حال پوشه ای با دستور زیر می سازیم ( ممکن است قبلا این پوشه را ایجاد کرده باشید ، پس اگر موجود بود آنرا حذف نکنید ! ) :

mkdir ~/ffmpeg_sources
حال به ترتیب دستورات زیر را وارد نمایید :

cd ~/ffmpeg_sources
git clone --depth 1 git://source.ffmpeg.org/ffmpeg
cd ffmpeg
PKG_CONFIG_PATH="$HOME/ffmpeg_build/lib/pkgconfig" ./configure --prefix="$HOME/ffmpeg_build" --extra-cflags="-I$HOME/ffmpeg_build/include" --extra-ldflags="-L$HOME/ffmpeg_build/lib" --bindir="$HOME/bin" --enable-gpl --enable-nonfree --enable-libfdk_aac --enable-libmp3lame --enable-libopus --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libx264
make
make install
make distclean
hash -r  • 151 بازدید
  • بهنام نجاتی
  • 28 فوریه 2016

آخرین دیدگاه های نحوه نصب ffmpeg در centos

نظرات بسته
اگر نياز به پشتيباني داريد همين حالا با ما تماس بگيريد . تيم پشتيباني رهجو نت بصورت 24 ساعته در خدمت شماست...