نحوه آپتیماز کردن mysql 4.x دایرکت ادمین

اپتیماز کردن mysql برای کاهش مصرف mysql از سی پی یو به کار می رود

برای اینکار کافیست وارد خط فرمان لینوکس شده و دستور زیر را وارد نمایید

ابتدا از فایل بک آپ بگیرید

cd /etc
mv my.cnf backupmy.cnf
سپس وارد فایل مربوطه شوید

nano /etc/my.cnf
و محتویات فعلی را حذف نمایید

[mysqld] local-infile=0
skip-locking
query_cache_limit=1M
query_cache_size=32M
query_cache_type=1
max_connections=500
interactive_timeout=100
wait_timeout=100
connect_timeout=10
thread_cache_size=128
key_buffer=16M
join_buffer=1M
max_allowed_packet=16M
table_cache=1024
record_buffer=1M
sort_buffer_size=2M
read_buffer_size=2M
max_connect_errors=10
# Try number of CPU’s*2 for thread_concurrency
thread_concurrency=2
myisam_sort_buffer_size=64M
server-id=1

[safe_mysqld] err-log=/var/log/mysqld.log
open_files_limit=8192
[mysqldump] quick
max_allowed_packet=16M
[mysql] no-auto-rehash
#safe-updates
[isamchk] key_buffer=64M
sort_buffer=64M
read_buffer=16M
write_buffer=16M
[myisamchk] key_buffer=64M
sort_buffer=64M
read_buffer=16M
write_buffer=16M
[mysqlhotcopy] interactive-timeout
پس از قراردادن موارد فوق با دکمه ctrl+x فایل راببندید

و سرویس mysql را ریست کنید

service mysqld restart  • 125 بازدید
  • بهنام نجاتی
  • 29 فوریه 2016

آخرین دیدگاه های نحوه آپتیماز کردن mysql 4.x دایرکت ادمین

نظرات بسته
اگر نياز به پشتيباني داريد همين حالا با ما تماس بگيريد . تيم پشتيباني رهجو نت بصورت 24 ساعته در خدمت شماست...