معرفی رویدادهای ماوس در سی شارپ

در این پست روش استفاده از ماوس و خواندن رویدادهای ماوس در زبان سی شارپ، مثل خواندن اطلاعات مربوط به مکان ماوس، رویداد MoveMouse ،نوع اشاره گر ماوس و غیره را معرفی خواهیم کرد. این مطالب بدین شرح میباشند: تغییر شکل اشاره گر ماوس و پاسخ گویی به رویدادهای ماوس.

تغییر شکل اشاره گر ماوس
هنگامیکه کاربرماوس را حرکت میدهد، اشاره گر ماوس بر روی صفحه نمایش جابه جا میشود تا حرکت را نشان دهد (به اشاره گر ماوس، مکان نما هم میگویند.)

شکل اشاره گر ماوس را میتوان تغییر داد. اشاره گرهایی که برای ماوس میتوان انتخاب کرد، عبارتنداز:

► AppStarting

►Cross

►IBeam

►SizeAll

►SizeNS

►SizeWE

►WaitCursor

►HSPit

►NoMove2D

►NoMoveVert

►PanNE

►PanNW

►PanSouth

►PanWest

►Arrow

►Default

►No

►SizeNESW

►SizeNWSE

►UpArrow

►Help

►VSplit

►NoMoveHOriz

►PanEast

►PanNorth

►PanSE

►PanSW

►Hand

به دو روش میتوان اشاره گر ماوس را تغییر داد:

در زمان طراحی : برای این کار، خاصیت Cursor را کلیک کنید و از لیستی که ظاهر میشود، نوع اشاره گر را انتخاب نماید.

در زمان اجرا : تغییر اشاره گر ماوس در زمان اجرا بصورت زیر انجام میشود:

ControlName.Cursor = Cursor.PointerType;

رویدادهای ماوس در #C
کنترلی که در برنامه C# اضافه میکنید به رویدادهای ماوس زیر پاسخ میدهد:

► رویداد Click

► رویداد MouseMove

► رویداد DragLeave

► رویداد DoubleClick

► رویداد DragDrop

► رویداد DragOver

► رویداد MouseDown

► رویداد DragEnter

► رویداد MouseUp

رویداد MouseDown :

زمانی که کاربر دکمه ماوس را در فرم برنامه فشار دهد، این رویداد رخ میدهد. این رویداد با رویداد Click ماوس فرق دارد. رویداد Click وقتی اتفاق می افتد که کاربر ماوس را فشار دهد و سپس رها کند ولی رویداد MouseDown فقط پس از فشردن دکمه ماوس رخ میدهد. هنگامیکه کاربر دکمه ماوس را کلیک کند، ابتدا رویداد MouseDown رخ میدهد و سپس رویداد MouseUp اتفاق می افتد و در پایان رویداد Click رخ میدهد. این رویداد بصورت زیر به کار میرود:

private void نام کنترل. MouseDown(object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)

{

MouseDown دستورات اداره کننده رویداد

}

در این رویداد، sender کنترلی است که رویداد MouseDown بر روی آن اتفاق افتاده است و e ساختاری است که نوع دکمه و مکانی را تعیین میکند که رویداد MouseDown رخ داده است. ساختار e از خواص زیر تشکیل شده است:

► خاصیت Button : نوع دکمه فشرده شده ماوس را مشخص میکند (دکمه سمت چپ، راست و یا وسط).

► خاصیت X : مختصات افقی مکانی را تعیین میکند که کاربر اوس را فشار یا حرکت داده است.

► خاصیت Y : مختصات عمودی مکانی را تعیین میکند که کاربر ماوس را فشار یا حرکت داده است.

رویداد MouseUp :

زمانی که کاربر ماوس را رها کند، این رویداد رخ میدهد. رویداد MouseUp بصورت زیر به کار میرود:

private void نام کنترل. MouseUp (object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)

{

MouseUp دستورات اداره کننده رویداد

}

آرگومانهای این رویداد شبیه آرگومانهای رویداد MouseDown میباشند.

رویداد MouseMove :

وقتی کاربر ماوس را حرکت میدهد این رویداد رخ میدهد. دستورات استفاده از آن و آرگومانهای رویداد شبیه به ویدادهای قبلی است.

رویداد MouseLeave :

هنگامیکه ماوس از کنترلی خارج میشود، این رویداد رخ میدهد و شیوه به کار بردن آن مانند موارد قبلی است.

رویداد DragDrop :

هنگامیکه کاربر یک کنترل را به محل دیگری منقل میکند، این رویداد رخ میدهد. برای تغییر مکان یک کنترل، مراحل زیر را انجام دهید:

1- با ماوس، کنترل مورد نظر را کلیک کنید.

2- دکمه ماوس را پایین نگه داشته ماوس را حرکت دهید تا کنترل به محل جدیدی انتقال یابد، سپس دکمه ماوس را رها کنید.

رویداد DragDrop بصورت زیر به کار میرود:

private void نام کنترل. DragDrop(object sender, System.Windows.Forms.DragEventArgs e)

{

DragDrop دستورات اداره کننده رویداد

}

در این رویداد پارامتر sender مانند رویداد MouseDown عمل میکند ولی پارامتر e دارای خواص زیر است:

► خاصیت Effect : نتیجه رویداد را مشخص میکند.

► خاصیت KeyState : وضعیت کلیدهای Ctrl، Alt، Shift را در هنگام حرکت یک کنترل بر روی کنترل دیگر تعیین میکند.  • 248 بازدید
  • بهنام نجاتی
  • 9 آوریل 2016

آخرین دیدگاه های معرفی رویدادهای ماوس در سی شارپ

نظرات بسته
اگر نياز به پشتيباني داريد همين حالا با ما تماس بگيريد . تيم پشتيباني رهجو نت بصورت 24 ساعته در خدمت شماست...