مسیر فایل های مدیریتی سی پنل

CPanel Backend Files
Cpanel directory : /usr/local/cpanel
Third Party tools : /usr/local/cpanel/3rdparty/
Cpanel addons directory : /usr/local/cpanel/addons/
Base files like Phpmyadmin, skins : /usr/local/cpanel/base/
cPanel binaries : /usr/local/cpanel/bin/
CGI files : /usr/local/cpanel/cgi-sys/
Cpanel access & error log files : /usr/local/cpanel/logs/
Whm related files : /usr/local/cpanel/whostmgr/  • 125 بازدید
  • بهنام نجاتی
  • 28 فوریه 2016

آخرین دیدگاه های مسیر فایل های مدیریتی سی پنل

نظرات بسته
اگر نياز به پشتيباني داريد همين حالا با ما تماس بگيريد . تيم پشتيباني رهجو نت بصورت 24 ساعته در خدمت شماست...