چگونه حركت كردن در صفحات سايت را خودكار كنيم؟

قرار دادن يك نوار لينك (يا نوار حركت در سايت) در هر صفحه از سايت، دستيابي به صفحات سايت را آسان‌تر مي‌كند. نوار لينك، مجموعه‌اي از متن يا دكمه‌هاي هايپر لينك شده است كه معرف صفحات سايت مي‌باشند. براي ايجاد يك نوار لينك، بايد از ديد Navigation استفاده كنيد تا به FrontPage بگوييد كه سايت شما چگونه ساختار بندي شده است (به كار عملي 9 «چگونه از ديد Navigation استفاده كنيم» مراجعه كنيد.) بعد از ايجاد ساختار سايت، مي‌توانيد روي هر صفحه از سايت، يك نوار لينك قرار دهيد.
ديد Navigation را باز كنيد
سايتي كه مي‌خواهيد با آن كار كنيد را باز كنيد. روي دكمه Navigation در نوار Views كليك كنيد تا ديد Navigation باز شود.

Shared Borders را باز كنيد
براي ايجاد يك نوار لينك روي تمام صفحات سايت، ابتدا بايد يك مجموعه ناحيه مشترك ايجاد كنيد. اين ناحيه‌ها روي تمام صفحات سايت قرار مي‌گيرند. نوار لينك در ناحيه مشترك قرار مي‌گيرد.
(نواحي مشترك با جزئيات بيشتر در كار عملي قبلي شرح داده شد) از منوي Format، گزينه Shared Borders را انتخاب كنيد تا كادر محاوره‌اي Shared Borders باز شود.
مشخص كنيد كه آيا ناحيه‌هاي مشترك روي تمام صفحات اعمال شوند يا فقط روي صفحه يا صفحات انتخاب شده. براي ايجاد يك نوار لينك، گزينه All Pages را انتخاب كنيد.

نواحي كه بايد نشان داده شوند را انتخاب كنيد
در اين مثال، تصميم گرفتم كه فقط ناحيه Top را نمايش دهم ولي شما مي‌توانيد از نواحي ديگر هم استفاده كنيد. اطمينان حاصل كنيد كه گزينه Include Navigation Buttons براي هر ناحيه‌اي كه انتخاب مي‌كنيد فعال باشد. بعد روي Ok كليك كنيد.

نواحي مشترك را مشاهده كنيد
براي مشاهده كردن عناصر حركت در سايت، روي يك صفحه در ديد Navigation دابل كليك كنيد تا آن را در ديد Page باز كنيد.

Link Bar Properties را باز كنيد
در ديد Page ، مي‌توانيد براي صفحات داخل ناحيه‌اي كه اضافه كرده‌ايد، لينك‌هايي را مشاهده كنيد. روي يك لينك كليك كنيد تا كادر محاوره‌اي Link Bar Properties باز شود.

هايپرلينك‌ها را مشخص كنيد
هايپرلينك‌هايي كه مي‌خواهيد در نوار لينك ظاهر شوند را انتخاب كنيد. براي مثال، گزينه Parent level ، لينك به صفحات بالاي صفحه جاري را نشان مي‌دهد و گزينه Child Level ، صفحاتي كه زير صفحه جاري قرار دارند را نشان مي‌دهد. گزينه Back and Next براي صفحات هم سطح است كه مي‌توانند از دكمه‌هاي Next و Back استفاده كنند. براي اينكه ببينيد هر گزينه چه تاثيري بر لينك‌ها دارد، يكي از گزينه‌ها را انتخاب كنيد و نمونه كار را در قسمت سمت چپ مشاهده كنيد.

صفحات بيشتر
در قسمت Additional Page ، مشخص كنيد كه آيا مي‌خواهيد لينك‌هايي به صفحه پدر (Page Parent ) و صفحه اصلي (Page Home ) نمايش داده شوند يا خير.

انتخاب ظاهر نوار لينك
روي برگه Style كليك كنيد. در قسمت Choose a Style ، مشخص كنيد كه آيا مي‌خواهيد نوار لينك از زمينه جاري استفاده كند يا از زمينه ديگري كه مورد نظر شماست استفاده كند. (براي اطلاعات بيشتر در مورد انتخاب زمينه، به بخش 2 ، كار عملي 4 «چگونه يك زمينه را انتخاب كنيم و بكار بريم» مراجعه كنيد.). اين يكي از قابليتهاي جديد FrontPage 2002 است كه به شما امكان مي‌دهد تا ظاهر يك زمينه را روي نوار لينك اعمال كنيد بدون اينكه مجبور شويد زمينه كل صفحه را تغيير دهيد توجه داشته باشيد كه اگر صفحه از يك زمينه استفاده نكند، نوار لينك بصورت مجموعه‌اي از لينك‌هاي متني ظاهر خواهد شد.

انتخاب گرايش
در قسمت Orienation and Appearance ، مشخص كنيد كه آيا نوار لينك به صورت افقي نمايش داده شود يا عمودي. يكي از گزينه‌ها را انتخاب كنيد و تاثير آن را در سمت چپ كادر محاوره‌اي مشاهده كنيد. بعد از اتمام كار، روي Ok كليك كنيد.

ديد Navigation را باز كنيد
در برخي موارد، ممكن است نخواهيد يك صفحه در نوار لينك ظاهر شود (مثلاً، صفحه‌اي كه بصورت داخلي از آن استفاده مي كنيد يا صفحه‌اي كه هنوز تكميل نشده است). براي اين كار، ابتدا روي دكمه Navigation در نوار Views كليك كنيد تا ديد Navigation باز شود.

روي صفحه‌اي كه مي‌خواهيد از نوار لينك حذف كنيد كليك راست كنيد و روي گزينه Bars Include in Navigation كليك كنيد. پنهان كردن اين صفحه از نوار لينك، صفحات زير آن را نيز پنهان مي‌كند. براي اضافه كردن مجدد صفحات زيرين، روي آن صفحات در ديد Navigation كليك راست كنيد و گزينه Include in Navigation Bars را براي هر يك از آن صفحه‌ها انتخاب كنيد.

* توجه*
نوار لينك در نواحي مشترك، خصوصيات مشترك دارند
وقتي كه از نواحي مشترك استفاده مي‌كنيد، هر تغييري كه روي نوار لينك اعمال مي‌كنيد روي هر صفحه‌اي كه از آن ناحيه مشترك استفاده مي كند اعمال مي‌شود.

بكار بردن روي فقط يك صفحه
براي بكار بردن نوار لينك روي فقط يك صفحه به، بخش 9 ، كار عملي 1 «چگونه يك نوار لينك سفارشي اضافه كنيم» مراجعه كنيد.

حذف كردن نوار لينك
براي حذف كردن نوار لينك، صفحه‌اي كه اين نوار در آن قرار مي‌گيرد را باز كنيد، روي آن نوار كليك كنيد تا انتخاب شود وDelete را بزنيد. اگر سايت شما از نواحي مشترك استفاده مي‌كند، نوار لينك از تمام صفحات حذف مي‌شود.

اضافه كردن يك صفحه از خارج از سايت
شما مي‌توانيد صفحه‌اي كه در اينترنت است (مثلاً صفحه شركت خود) را به نوار لينك اضافه كنيد. در ديد Navigation ، روي صفحه‌اي كه لينك صفحه خارجي بايد زير آن ظاهر شود، كليك راست كنيد و گزينه Add existing Page را انتخاب كنيد. URL صفحه را تايپ كنيد (يا اگر اين صفحه در شبكه قرار دارد، آن صفحه را پيدا كنيد) و روي دكمه Ok كليك كنيد.  • 100 بازدید
  • بهنام نجاتی
  • 12 مارس 2016

آخرین دیدگاه های چگونه حركت كردن در صفحات سايت را خودكار كنيم؟

نظرات بسته
اگر نياز به پشتيباني داريد همين حالا با ما تماس بگيريد . تيم پشتيباني رهجو نت بصورت 24 ساعته در خدمت شماست...