ايجاد يك سايت براي يك شركت

در اين پروژه، ياد مي‌گيريد كه چگونه يك سايت ساده و سريع براي شركت خود ايجاد كنيد. براي شروع، از Corporate Web Wizard استفاده خواهيم كرد. فقط كافي است به سئوالاتي كه اين ويزارد مطرح مي‌كند پاسخ دهيد تا FrontPage ، صفحات را ايجاد كند. بعد، متني را از يك سند متني درج مي‌كنيم و يك تصوير به سايت اضافه مي‌كنيم. براي منتشر كردن اين سايت، به بخش 11 «انتشار» مراجعه كنيد.

در نوار ابزار Standard ، روي فلش دكمه New Page كليك كنيد و گزينهWeb را انتخاب كنيد. كادر محاوره‌اي Web Site Templates باز مي‌شود و ليستي از قالب‌ها را نشان مي‌دهد.

Corporate Presence را انتخاب كنيد

در نوار ابزار Standard ، روي فلش دكمه New Page كليك كنيد و گزينهWeb را انتخاب كنيد. كادر محاوره‌اي Web Site Templates باز مي‌شود و ليستي از قالب‌ها را نشان مي‌دهد.

Corporate Presence را انتخاب كنيد

از ليست،Web Sites ، قالب Wizard Corporate Presence را انتخاب كنيد. در فيلد Specify the Location of the new Web ، يك اسم تايپ كنيد و رويOk كليك كنيد. مسير فايل بصورت خودكار پر مي‌شود. تنها كاري كه بايد انجام دهيد وارد كردن يك اسم با معني است.

به سئوالات پاسخ دهيد
به سئوالات مطرح شده توسط ويزارد پاسخ دهيد تا اطلاعات تماس ونوع صفحاتي كه مي‌خواهيد در سايت بكار بريد و حتي اينكه آيا علامت Under Construction (در دست ساخت) روي صفحات نمايش دهيد را مشخص كنيد. بعد از تكميل هر قسمت از ويزارد، روي Next كليك كنيد. بعد از پاسخ دادن به تمام سئوالات، روي Finish كليك كنيد. براي اين پروژه، در انتهاي ويزارد، گزينه Show Task View After Web is Uploadded را انتخاب كنيد.

يك كار را شروع كنيد
بر اساس انتخاب‌هايي كه در مرحله 3 انجام داديد، سايت جديد شما در ديد Tasks باز مي‌شود. روي يك كار كليك راست كنيد و گزينه Start Task را انتخاب كنيد تا شروع به كار روي آن صفحه كنيد. در اينجا روي Customize Home Page كليك راست كنيد و گزينه Start Task را انتخاب كنيد. صفحه index .htm (صفحه اصلي) در ديد Page باز مي‌شود.

درج كردن متن از يك فايل
حال، كمي متن از يك سند متني وارد مي‌كنيم. براي اين پروژه، كمي متن مقدمه درج مي‌كنيم. (شما مي‌توانيد از يك فايل متني ساده يا فرمت شده استفاده كنيد). هر جا كه ممكن باشد، FrontPage ، فرمت زمينه سايت را روي سند اعمال مي‌كند. از منوي Insert ، گزينه File را انتخاب كنيد تا كادر محاوره‌اي Select File باز شود.

انتخاب فايل
متني كه مي‌خواهيد استفاده كنيد را پيدا كنيد، آن را انتخاب كنيد و روي Open كليك كنيد. (توجه كنيد كه براي مشاهده فايل‌هاي سند خود، ممكن است لازم باشد كه از ليست File Of Type، گزينه All Files را انتخاب كنيد.) متن فايل انتخاب شده روي صفحه وب ظاهر مي‌شود.

متن را فرمت دهي كنيد

بعد از اينكه متن فايل روي صفحه درج شد، اين متن را انتخاب كنيد تا اگر لازم باشد بتوانيد آن را فرمت‌دهي كنيد. فونت و اندازه آن را از ليست‌هاي Font و Font Zize انتخاب كنيد. اگر يكي از فونت‌هاي ليست Font را انتخاب مي كنيد، بخاطر داشته با‌شيد كه بازديدكنندگان بايد آن فونت را روي كامپيوتر خود داشته باشند، زيرا در غير اين صورت، فونت‌هاي پيش فرض كامپيوتر خود (معمولاًArial يا Times New Roman) را مشاهده مي‌كنند.

ايجاد يك هايپرلينك
اكنون يك لينك ايجاد مي‌كنيم كه صفحه اصلي را به محصولات شركت مرتبط كند. لينك به اطلاعات ديگر نيز از جمله قسمت‌هاي ضروري هر سايتي مي‌باشند. (متني كه مي‌خواهيد به لينك تبديل كنيد را انتخاب كنيد و روي دكمه Hyperlink در نوار ابزار Standard كليك كنيد. كادر محاوره‌اي Hyperlink Insert باز مي‌شود.

انتخاب صفحه

در فيلد Address ، آدرس صفحه‌اي كه مي‌خواهيد به آن لينك كنيد را تايپ كنيد. يا، از دكمه‌هاي سمت راست ليست Look in براي پيدا كردن فايل مورد نظر استفاده كنيد. وقتي كه فيلد آدرس پر شد، رويOk كليك كنيد. متن انتخاب شده به رنگ پيش فرض هايپرلينك در مي‌آيد.

درج يك تصوير
تصاوير، قسمت‌هاي مورد انتظار هر سايت وبي مي‌باشند. براي اضافه كردن يك تصوير گرافيكي به صفحه اصلي، ابتدا نقطه درج را در محلي از صفحه كه مي‌خواهيد تصوير ظاهر شود قرار دهيد. بعد روي Insert Picture Form File در نوار ابزار Standard كليك كنيد تا كادر محاوره‌اي Picture باز شود.

بدنبال فايل تصوير جستجو كنيد

د

فايل تصوير مورد نظر را انتخاب كنيد و روي دكمه Insert كليك كنيد تا كادر محاوره‌اي Picture بسته شود و تصوير روي صفحه درج شود. (كليك كردن روي دكمه History ، ليستي از فايل‌ها و پوشه‌هايي كه اخيراً باز كرده ايد را به شما نشان مي‌دهد.)

تغيير دادن اندازه تصوير
روي تصوير كليك كنيد تا انتخاب شود. مربع‌هاي انتخاب نمايان مي‌شوند. براي تغيير دادن طول و عرض تصوير بصورت همزمان، يكي از مربع‌هاي گوشه‌اي را بكشيد و براي تغيير دادن فقط يك قسمت، يكي از مربع‌هاي وسطي را بكشيد.

Resample
تغيير دادن اندازه تصوير، فقط به مرورگر مي‌گويد كه تصوير را به چه اندازه نمايش دهد. براي حذف كردن داده‌هاي غير ضروري از تصويري كه اندازه آن را تغيير داديد، روي دكمه Resample در نوار ابزار Pictures كليك كنيد.

تراز تصوير
براي اينكه صفحه ظاهر حرفه‌اي تري پيدا كند، مي‌توانيد تصوير را به سمت چپ يا راست تراز كنيد تا بتوانيد متن را پيرامون آن قرار دهيد. روي تصوير كليك راست كنيد گزينه Properties Picture باز مي‌شود. برگهAppearance را انتخاب كنيد. در قسمت Layout، گزينه مربوط به تراز را از ليست Alignment انتخاب كنيد و روي Ok كليك كنيد.

حركت كردن در صفحات سايت
اكنون به نوار لينك مي‌رسيم. (نوار لينك، نوار حركت در سايت هم ناميده مي‌شود.). روي نوار لينك كليك راست كنيد و گزينه Link Bar Properties را انتخاب كنيد. كادر محاوره‌اي Link Bar Properties باز مي‌شود.

گزينه‌هاي مربوط به حركت در سايت
براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد خود كار كردن حركت در سايت، به بخش 7 «كار با وب‌ها» مراجعه كنيد. براي اين پروژه به هر صفحه، يك لينك به صفحه اصلي اضافه كنيد. به اين صورت، هر صفحه در سايت، يك لينك برگشت به صفحه اصلي خواهد داشت و فقط كافي است كه صفحه اصلي را ويرايش كنيد. اين اولين (و مهم‌ترين) قسمت ايجاد يك سيستم موفق حركت در سايت است. بعد از انجام تغييرات، روي Ok كليك كنيد.

فايل را ذخيره كنيد
براي ذخيره كردن تغييرات انجام شده روي صفحه اصلي، روي دكمه Save در نوار ابزار Standard كليك كنيد. (يا Ctrl+S را بفشاريد.). از آنجايي كه اين صفحه را از ديد Tasks باز كرده ايد، از شما خواسته مي‌شود كه اين كار را بصورت «تكميل شده» علامتگذاري كنيد. روي No كليك كنيد زيرا بعداً اين صفحه را ويرايش خواهيد كرد.

فايل‌هاي تعبيه شده را ذخيره كنيد
هر وقت كه تصويري را از خارج از سايت اضافه كنيد يا يك فايل تصويري را ويرايش كرده باشيد، كادر محاوره‌اي Save Embedded Files از شما مي‌خواهد كه تصوير را در يك پوشه ذخيره كنيد. روي دكمه Change Folder كليك كنيد و پوشهimages را كه FrontPage براي شما ايجاد كرده است انتخاب كنيد. رويOk كليك كنيد تا تصوير جديد در سايت ذخيره شود. نگهداري تمام تصاوير در يك پوشه مشترك، سايت را مرتب نگه مي‌دارد و مديريت آنها را آسان مي‌كند.

ديد Tasks را باز كنيد
بعد از سفارشي كردن صفحه اصلي كه ويزارد ايجاد كرده است، بايد كار Customize Home Page را بصورت «تكميل شده» علامتگذاري كنيد. روي دكمه Tasks در نوار Views كليك كنيد تا ليست كارهاي اين سايت را مشاهده كنيد.

كار را بصورت «تكميل شده» علامتگذاري كنيد
روي كاري كه تمام كرديد (در اينجا، كار Customize Home Page ) كليك راست كنيد و گزينه Mark Complete را انتخاب كنيد.

سايت را ببنديد
از منوي File ، گزينه Close Web را انتخاب كنيد. (اگر از شما خواسته شود، روي Ok كليك كنيد تا تغييراتي كه روي صفحات انجام داده‌ايد را ذخيره كنيد.)  • 119 بازدید
  • بهنام نجاتی
  • 12 مارس 2016

آخرین دیدگاه های ايجاد يك سايت براي يك شركت

نظرات بسته
اگر نياز به پشتيباني داريد همين حالا با ما تماس بگيريد . تيم پشتيباني رهجو نت بصورت 24 ساعته در خدمت شماست...