آموزش فوروارد کردن Sub Domain به سایت دیگر

برای فوروارد کردن ساب دامنه به آدرس دیگر کار کافیست در مسیری که می خواهید آن را به آدرس دیگری forward کنید یک فایل index.html ایجاد نمایید و محتویات زیر را در آن وارد کنید :
your titletitle><br /> <meta http-equiv=”REFRESH” content=”۵;url=http://iranpage.net”>HEAD><br /> <BODY></p> <p><center><br /> please wait<br /> center><br /> BODY><br /> <HTML></p> </div> <hr/> <br/> <ul class="meta"> <li><i class="fa fa-eye" aria-hidden="true"></i> 75 بازدید </li> <li><i class="fa fa-pencil-square-o" aria-hidden="true"></i> بهنام نجاتی </li> <li><i class="fa fa-clock-o" aria-hidden="true"></i> 1 مارس 2016 </li> </ul> </div> <div class="clearfix"></div> </div> </article> <article class="cmnt"> <h2>آخرین دیدگاه های آموزش فوروارد کردن Sub Domain به سایت دیگر</h2> <div class="pbody"> <div class="col-md-12"> <div class="postin"> <!-- You can start editing here. --> <!-- If comments are closed. --> نظرات بسته </div> </div> <div class="clearfix"></div> </div> </article> </main> <aside class="col-md-2" id="sidebar"> <div class="block"><h3><i class="fa fa-check-square-o" aria-hidden="true"></i> برچسب‌ها</h3><div class="body about"><div class="tagcloud"><a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8/" class="tag-cloud-link tag-link-15158 tag-link-position-1" style="font-size: 10.641509433962pt;" aria-label="آموزش طراحی قالب (24 مورد)">آموزش طراحی قالب</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%84%d8%a7/" class="tag-cloud-link tag-link-15157 tag-link-position-2" style="font-size: 10.641509433962pt;" aria-label="آموزش طراحی قالب جوملا (24 مورد)">آموزش طراحی قالب جوملا</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%88/" class="tag-cloud-link tag-link-15162 tag-link-position-3" style="font-size: 9.5849056603774pt;" aria-label="آموزش طراحی قالب ریسپانسیو (22 مورد)">آموزش طراحی قالب ریسپانسیو</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa/" class="tag-cloud-link tag-link-15155 tag-link-position-4" style="font-size: 10.641509433962pt;" aria-label="آموزش طراحی قالب سایت (24 مورد)">آموزش طراحی قالب سایت</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-css/" class="tag-cloud-link tag-link-15161 tag-link-position-5" style="font-size: 10.641509433962pt;" aria-label="آموزش طراحی قالب سایت با css (24 مورد)">آموزش طراحی قالب سایت با css</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-html/" class="tag-cloud-link tag-link-15163 tag-link-position-6" style="font-size: 10.641509433962pt;" aria-label="آموزش طراحی قالب سایت با html (24 مورد)">آموزش طراحی قالب سایت با html</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be/" class="tag-cloud-link tag-link-15159 tag-link-position-7" style="font-size: 10.11320754717pt;" aria-label="آموزش طراحی قالب سایت با فتوشاپ (23 مورد)">آموزش طراحی قالب سایت با فتوشاپ</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%88%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%af/" class="tag-cloud-link tag-link-15156 tag-link-position-8" style="font-size: 10.641509433962pt;" aria-label="آموزش طراحی قالب وبلاگ (24 مورد)">آموزش طراحی قالب وبلاگ</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3/" class="tag-cloud-link tag-link-15154 tag-link-position-9" style="font-size: 10.11320754717pt;" aria-label="آموزش طراحی قالب وردپرس (23 مورد)">آموزش طراحی قالب وردپرس</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%88%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b3/" class="tag-cloud-link tag-link-15160 tag-link-position-10" style="font-size: 10.11320754717pt;" aria-label="آموزش طراحی قالب ووکامرس (23 مورد)">آموزش طراحی قالب ووکامرس</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%be%d8%aa/" class="tag-cloud-link tag-link-7229 tag-link-position-11" style="font-size: 8.5283018867925pt;" aria-label="جاوا اسکریپت (20 مورد)">جاوا اسکریپت</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%be%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af/" class="tag-cloud-link tag-link-7231 tag-link-position-12" style="font-size: 8.5283018867925pt;" aria-label="جاوا اسکریپت برای اندروید (20 مورد)">جاوا اسکریپت برای اندروید</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%be%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%af/" class="tag-cloud-link tag-link-7232 tag-link-position-13" style="font-size: 8.5283018867925pt;" aria-label="جاوا اسکریپت برای وبلاگ (20 مورد)">جاوا اسکریپت برای وبلاگ</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%be%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af/" class="tag-cloud-link tag-link-7233 tag-link-position-14" style="font-size: 8pt;" aria-label="جاوا اسکریپت دانلود (19 مورد)">جاوا اسکریپت دانلود</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%be%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/" class="tag-cloud-link tag-link-7230 tag-link-position-15" style="font-size: 8.5283018867925pt;" aria-label="جاوا اسکریپت چیست (20 مورد)">جاوا اسکریپت چیست</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d8%b3%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%be/" class="tag-cloud-link tag-link-7113 tag-link-position-16" style="font-size: 13.018867924528pt;" aria-label="سی شارپ (30 مورد)">سی شارپ</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d8%b3%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%be-2015/" class="tag-cloud-link tag-link-7171 tag-link-position-17" style="font-size: 10.641509433962pt;" aria-label="سی شارپ 2015 (24 مورد)">سی شارپ 2015</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d8%b3%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%be-pdf/" class="tag-cloud-link tag-link-7118 tag-link-position-18" style="font-size: 13.018867924528pt;" aria-label="سی شارپ pdf (30 مورد)">سی شارپ pdf</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d8%b3%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%be-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/" class="tag-cloud-link tag-link-7172 tag-link-position-19" style="font-size: 11.433962264151pt;" aria-label="سی شارپ آموزش (26 مورد)">سی شارپ آموزش</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d8%b3%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%be-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af/" class="tag-cloud-link tag-link-11165 tag-link-position-20" style="font-size: 11.433962264151pt;" aria-label="سی شارپ برای اندروید (26 مورد)">سی شارپ برای اندروید</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d8%b3%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%be-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87/" class="tag-cloud-link tag-link-7115 tag-link-position-21" style="font-size: 11.433962264151pt;" aria-label="سی شارپ به زبان ساده (26 مورد)">سی شارپ به زبان ساده</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d8%b3%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%be-%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%aa/" class="tag-cloud-link tag-link-11166 tag-link-position-22" style="font-size: 9.5849056603774pt;" aria-label="سی شارپ دات نت (22 مورد)">سی شارپ دات نت</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d8%b3%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%be-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af/" class="tag-cloud-link tag-link-11168 tag-link-position-23" style="font-size: 12.22641509434pt;" aria-label="سی شارپ دانلود (28 مورد)">سی شارپ دانلود</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d8%b3%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%be-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/" class="tag-cloud-link tag-link-6992 tag-link-position-24" style="font-size: 13.547169811321pt;" aria-label="سی شارپ چیست (31 مورد)">سی شارپ چیست</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d8%b3%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%be-%db%8c%d8%a7-%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%a7/" class="tag-cloud-link tag-link-7114 tag-link-position-25" style="font-size: 11.433962264151pt;" aria-label="سی شارپ یا جاوا (26 مورد)">سی شارپ یا جاوا</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/" class="tag-cloud-link tag-link-14855 tag-link-position-26" style="font-size: 17.245283018868pt;" aria-label="شبکه های اجتماعی (44 مورد)">شبکه های اجتماعی</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af/" class="tag-cloud-link tag-link-14864 tag-link-position-27" style="font-size: 16.188679245283pt;" aria-label="شبکه های اجتماعی اندروید (40 مورد)">شبکه های اجتماعی اندروید</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/" class="tag-cloud-link tag-link-14856 tag-link-position-28" style="font-size: 17.245283018868pt;" aria-label="شبکه های اجتماعی ایرانی (44 مورد)">شبکه های اجتماعی ایرانی</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%aa%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85/" class="tag-cloud-link tag-link-14861 tag-link-position-29" style="font-size: 16.452830188679pt;" aria-label="شبکه های اجتماعی تلگرام (41 مورد)">شبکه های اجتماعی تلگرام</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/" class="tag-cloud-link tag-link-14857 tag-link-position-30" style="font-size: 16.981132075472pt;" aria-label="شبکه های اجتماعی جدید (43 مورد)">شبکه های اجتماعی جدید</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c/" class="tag-cloud-link tag-link-14862 tag-link-position-31" style="font-size: 15.396226415094pt;" aria-label="شبکه های اجتماعی خارجی (37 مورد)">شبکه های اجتماعی خارجی</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c/" class="tag-cloud-link tag-link-14863 tag-link-position-32" style="font-size: 15.924528301887pt;" aria-label="شبکه های اجتماعی دوست یابی (39 مورد)">شبکه های اجتماعی دوست یابی</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84/" class="tag-cloud-link tag-link-14859 tag-link-position-33" style="font-size: 16.452830188679pt;" aria-label="شبکه های اجتماعی موبایل (41 مورد)">شبکه های اجتماعی موبایل</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84%db%8c/" class="tag-cloud-link tag-link-14860 tag-link-position-34" style="font-size: 15.924528301887pt;" aria-label="شبکه های اجتماعی موبایلی (39 مورد)">شبکه های اجتماعی موبایلی</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/" class="tag-cloud-link tag-link-14858 tag-link-position-35" style="font-size: 16.981132075472pt;" aria-label="شبکه های اجتماعی چیست (43 مورد)">شبکه های اجتماعی چیست</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3/" class="tag-cloud-link tag-link-673 tag-link-position-36" style="font-size: 17.245283018868pt;" aria-label="وردپرس (44 مورد)">وردپرس</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85/" class="tag-cloud-link tag-link-681 tag-link-position-37" style="font-size: 12.22641509434pt;" aria-label="وردپرس افزونه ثبت نام (28 مورد)">وردپرس افزونه ثبت نام</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af/" class="tag-cloud-link tag-link-837 tag-link-position-38" style="font-size: 10.905660377358pt;" aria-label="وردپرس دانلود (25 مورد)">وردپرس دانلود</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d9%8a/" class="tag-cloud-link tag-link-676 tag-link-position-39" style="font-size: 18.566037735849pt;" aria-label="وردپرس فارسي (49 مورد)">وردپرس فارسي</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c/" class="tag-cloud-link tag-link-2775 tag-link-position-40" style="font-size: 8.5283018867925pt;" aria-label="وردپرس فارسی (20 مورد)">وردپرس فارسی</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af/" class="tag-cloud-link tag-link-677 tag-link-position-41" style="font-size: 15.924528301887pt;" aria-label="وردپرس فارسی دانلود (39 مورد)">وردپرس فارسی دانلود</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3-%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8/" class="tag-cloud-link tag-link-679 tag-link-position-42" style="font-size: 16.716981132075pt;" aria-label="وردپرس قالب (42 مورد)">وردپرس قالب</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%d9%87/" class="tag-cloud-link tag-link-678 tag-link-position-43" style="font-size: 17.77358490566pt;" aria-label="وردپرس پوسته (46 مورد)">وردپرس پوسته</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/" class="tag-cloud-link tag-link-674 tag-link-position-44" style="font-size: 22pt;" aria-label="وردپرس چیست (67 مورد)">وردپرس چیست</a> <a href="https://rahjo.net/blog/tag/%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3-%db%8c%d8%a7-%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%84%d8%a7/" class="tag-cloud-link tag-link-675 tag-link-position-45" style="font-size: 21.471698113208pt;" aria-label="وردپرس یا جوملا (63 مورد)">وردپرس یا جوملا</a></div> </div></div></aside></div> <div class="bgsefid margin-top-larg"> <div class="container hidden-xs hidden-sm"> <section class="welogo"> <div class="col-md-2 text-center"><img src="https://rahjo.net/wp-content/themes/rahjoonet/img/h1.jpg" /></div> <div class="col-md-2 text-center"><img src="https://rahjo.net/wp-content/themes/rahjoonet/img/h2.jpg" /></div> <div class="col-md-2 text-center"><img src="https://rahjo.net/wp-content/themes/rahjoonet/img/h3.jpg" /></div> <div class="col-md-2 text-center"><img src="https://rahjo.net/wp-content/themes/rahjoonet/img/h4.jpg" /></div> <div class="col-md-2 text-center"><img src="https://rahjo.net/wp-content/themes/rahjoonet/img/h5.jpg" /></div> <div class="col-md-2 text-center"><img src="https://rahjo.net/wp-content/themes/rahjoonet/img/h6.jpg" /></div> <div class="clearfix"></div> </section> </div> <section class="fsupport"> <div class="container"> <div class="col-md-9">اگر نياز به پشتيباني داريد همين حالا با ما تماس بگيريد . تيم پشتيباني رهجو نت بصورت 24 ساعته در خدمت شماست...</div> <div class="col-md-3 text-left hidden-xs hidden-sm"> <a href="https://www.rahjo.net/my/submitticket.php"><img src="https://rahjo.net/wp-content/themes/rahjoonet/img/chat.jpg" /></a> <img data-toggle="tooltip" data-placement="top" title="02435242114" src="https://rahjo.net/wp-content/themes/rahjoonet/img/tell.jpg" /> </div> </div> </section> </div> <footer> <div class="container"> <section class="col-md-4"> <h4>خدمات و سرويس ها</h4> <div class="col-md-6"> <a href="https://www.rahjo.net/my/cart.php?gid=1">هاست سی پنل</a> <a href="https://www.rahjo.net/my/cart.php?gid=68">هاست دایرکت ادمین</a> <a href="https://www.rahjo.net/my/cart.php?gid=58">هاست بک آپ </a> <a href="https://www.rahjo.net/my/cart.php?a=add&pid=3">هاست نامحدود</a> <a href="https://www.rahjo.net/my/cart.php?gid=58">هاست دانلود</a> <a href="https://www.rahjo.net/my/cart.php?gid=3">هاست ابری</a> <a href="https://www.rahjo.net/my/cart.php?gid=3">هاست اشتراکی</a> <a href="https://www.rahjo.net/my/cart.php?gid=60">هاست ایران</a> <a href="https://www.rahjo.net/my/cart.php?gid=1">هاست آلمان</a> <a href="https://www.rahjo.net/my/cart.php?gid=1">هاست کانادا</a> <a href="https://www.rahjo.net/my/cart.php?gid=1">هاست آمریکا</a> <a href="https://www.rahjo.net/my/cart.php?gid=1">هاست فرانسه</a> </div> <div class="col-md-6"> <a href="https://www.rahjo.net/my/cart.php?gid=65">خرید سرور مجازی</a> <a href="https://www.rahjo.net/my/cart.php?gid=10">سرور مجازی ایران</a> <a href="https://www.rahjo.net/my/cart.php?gid=65">سرور مجازی آلمان</a> <a href="https://www.rahjo.net/my/cart.php?gid=67">سرور مجازی فرانسه</a> <a href="https://www.rahjo.net/my/cart.php?gid=66">سرور مجازی آمریکا</a> <a href="https://www.rahjo.net/my/cart.php?gid=66">سرور مجازی کانادا</a> <a href="https://www.rahjo.net/my/cart.php?gid=54">خرید سرور اختصاصی</a> <a href="https://www.rahjo.net/my/cart.php?gid=54">سرور اختصاصی ایران</a> <a href="https://www.rahjo.net/my/cart.php?gid=54">سرور اختصاصی آلمان</a> <a href="https://www.rahjo.net/my/cart.php?gid=54">سرور اختصاصی فرانسه</a> <a href="https://www.rahjo.net/my/cart.php?gid=54">سرور اختصاصی آمریکا</a> <a href="https://www.rahjo.net/my/cart.php?gid=54">سرور اختصاصی کانادا</a> <a href="https://www.rahjo.net/my/cart.php?gid=54">میل سرور </a> <a href="https://www.rahjo.net/my/cart.php?gid=54">سرور بک آپ</a> </div></section> <section class="col-md-4"> <h4>پشتيباني و اطلاعات بيشتر...</h4> <div class="col-md-6"> <a href="https://www.rahjo.net/my/cart.php?gid=55"> خرید اس اس ال</a> <a href="https://www.rahjo.net/my/cart.php?gid=55">پروتکل امنیتی</a> <a href="https://daywp.com/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c/">طراحی سایت شرکتی </a> <a href="https://daywp.com/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/">طراحی سایت فروشگاهی</a> <a href="https://daywp.com/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c/">طراحی سایت شخصی</a> <a href="https://daywp.com/web-design/">طراحی انواع سایت</a> <a href="https://www.rahjo.net/my/cart.php?a=add&domain=register">ثبت دامنه</a> <a href="https://www.rahjo.net/my/cart.php?a=add&domain=register">جست و جوی دامنه</a> <a href="https://www.rahjo.net/my/cart.php?a=add&domain=transfer">انتقال دامنه</a> <a href="https://www.rahjo.net/my/cart.php?gid=56">نمایندگی دامنه ملی</a> <a href="https://www.rahjo.net/my/cart.php?gid=56">نمایندگی دامنه بین المللی</a> <a href="https://www.rahjo.net/my/cart.php?gid=62">تبلیغات در گوگل</a> <a href="https://daywp.com/">سفارش سئو</a> </div> <div class="col-md-6"> <a href="https://rahjo.net/about-us/">درباره ما</a> <a href="https://rahjo.net/recruitment/">استخدام</a> <a href="https://www.rahjo.net/my/submitticket.php?step=2&deptid=1/">تماس با ما</a> <a href="https://www.rahjo.net/my/submitticket.php">ارسال تیکت</a> <a href="https://www.rahjo.net/my/announcements.php">اخبار رهجو نت</a> <a href="https://rahjo.net/group-rahjoonet/">گروه رهجو نت</a> <a href="https://rahjo.net/terms-of-use/">قوانین استفاده</a> <a href="https://rahjo.net/payment-method/">شماره حساب ها</a> <a href="https://www.rahjo.net/blog">وبلاگ رهجو نت</a> <a href="https://studiom.ir">دانلود اسکریپت</a> </div> </section> <section class="col-md-4"> <h4>پشتيباني و اطلاعات بيشتر...</h4> <div class="akharin-code"> <p>تلفن دفتر: <span>982435279799+</span></p> <p>واحد فروش : <span>sales@rahjo.net</span></p> <p>واحد طراحی و توسعه : <span>design@rahjo.net</span></p> <p>براي عضويت در خبرنامه ايميل خود را در کادر زير وارد کنيد</p> <form> <input type="text" placeholder="نام" class="name" /> <input type="text" placeholder="تلفن" class="tell" /> <input type="text" placeholder="ايميل" class="mail" /> <input type="submit" value="ثبت" /> </form></div> </section> </div> <section class="copyright"> <div class="container"> <div class="col-md-12 text-center"> تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای رهجونت </a> محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد </div> </section> </footer> <script type='text/javascript' src='https://rahjo.net/blog/wp-includes/js/wp-embed.min.js'></script> </body> </html> <!-- This website is like a Rocket, isn't it ? Performance optimized by WP Rocket. Learn more: http://wp-rocket.me -->